Wear Strip

Wear Strip เป็นพลาสติกรองกันที่รองรับสึกหรอ มีหลากหลายรุ่นสามารถใช้งานได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม เลือกรุ่นไม่ได้ ไม่แน่ใจ ดูแล้วไม่เข้าใจ "โทรฯหาเราดีกว่า" 02-992-1025 / 090-9076077 / 065-2082112
Visitors: 15,579