Homogeneous Belt Selection

ตอนที่ 2 Homogeneous Belt Selection (การเลือกการสั่งซื้อสายพานแบบสะอาดสุดๆ)

ก่อนเข้าเรื่องที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ คอนเวเยอร์ไกด์ ขอสารภาพกับผู้อ่านว่าเรามีอุปสรรคพอสมควรในการหาข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพใหญ่ (Big Picture) ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมเป็นระบบตลอดจนสามารถเชื่อมโยงจากภาพใหญ่ที่สุดไปหาส่วนประกอบที่ย่อยที่สุด เนื่องจาก อันดับแรกที่เราสารภาพคือ เราไม่ได้เก่ง ไม่ได้มีความรู้ไปเสียทุกเรื่อง อันดับที่สอง ข้อมูลที่มีมันกระจัดกระจายเราต้องพยายามรวบรวมด้วยความยากลำบากแล้วนำมาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ด้วยตัวเองในเวลาอันจำกัดทำให้งานเขียนของเราไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร อันดับสาม ทักษะการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัดนักเพราะงานเขียนต้องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คนเขียนเรียนมาด้านวิทย์ไม่ได้เจบมาด้านนิเทศฯศาตร์ ดังนั้นเรื่องที่นำเสนออาจจะไม่ไหลลื่นเหมือนนักเขียนอาชีพ จากนั้นต้องนำเรื่องทั้งหมดมาสรุปด้วยตัวเองเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแบบง่ายๆ ก็เป็นข้อจำกัดของเราอีกอย่างหนึ่ง ว่าไปแล้วก็ยากกว่าให้เราไปทำงานที่หน้างานเสียอีก ดังนั้นหากเรื่องราวใดๆก็ตามที่เรานำเสนอไป หากยังไม่ดีไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ ชัดเจนพอ ผู้อ่านสามารถติดต่อเข้ามาคุยกับเราได้ เข้าใจตรงกันนะครับ เข้าเรื่องกันได้เลย


ภาพรวม Product Line ของ Homogeneous Belt


1.การเลือกสายพานตามระบบการขับเคลื่อน(Drive System)

คุณสมบัติหลักที่คล้ายกันของเนื้อสายพานประเภท Homogeneous Belt ไม่ว่าจะมีวิธีขับที่แตกต่างกันก็คือ เนื้อสายพานจะสามารทนน้ำมัน ทนสารเคมี และทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องผ่านการรับรองของ FDA ว่าสามารถใช้ลำเลียงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและอาหารสัมผัสได้ Product มีทั้งแบบเรียบเพื่อทดแทนสายพาน PVC แบบดั้งเดิม และแบบขับเคลื่อนด้วยเฟืองเพื่อทดแทนสายพาน Modular คอนเวเยอร์ไกด์ ขอแบ่งประเภทระบบการขับเคลื่อน(Drive System) ของสายพานแบบนี้เป็น 2 ประเภทคือ

1. สายพานที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดทาน(Friction drive) จุดสงค์ของสายพาน Homogeneous Belt ทำมาเพื่อที่จะนำไปเปลี่ยนสายพาน PVC เส้นเดิมที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่ตอบโจทย์ความสะอาดสูงสุด หรือจะใช้กับ conveyor ไลน์ใหม่เลยก็ได้ การออกแบบและการใช้งานก็เหมือนสายพานแบบ PVC ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว คือมี Head Pulley เป็นตัวขับ และมี Tail Pulley เป็นตัวตาม โดยใช้แรงเสียดทานระหว่างสายพานและ Pulleyที่ทำให้สายพานหมุนไปได้ สายพานชนิด Homogeneous Belt นี้มีทั้งเป็นเนื้อ TPU ล้วน ๆ และเนื้อ TPU +Polyester ตัวสายพานมีแบบเรียบไม่เสริมผ้าใบและเสริมด้วยชั้นผ้าใบ(Aramid=Kevlar) ผิวด้านบนจะเรียบ(Flat)หรือมีลาย (Pattern surface)ก็ได้ ส่วนผิวด้านล่างเรียบ(Flat)เท่านั้น ถ้าหากเป็นงานเบาทั่วไปใช้สายพานเรียบ(Flat)โดยไม่ต้องมีผ้าใบเสริม ถ้าใช้งานหนัก (แรงดึงในสาพานเกิน 50% Allowable Belt Load) ใช้สายพานเรียบเสริมผ้าใบ(Aramid=Kevlar) เพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูง ข้อดีของการเลือกใช้สายพานประเภท Homogeneous Belt แบบเรียบนี้คือราคาถูก แต่ข้อเสียคือเมื่อใช้งานจะเกิด สลิป(Slip) สไลด์(Slide) เราต้องคอยปรับ Take Up อยู่เป็นประจำ สายพานที่มีผ้าใบเสริมจะราคาสูงกว่าสายพานที่ไม่มีผ้าใบ ข้อดี Homogeneous Belt แบบเรียบคือราคาจะถูกกว่าสายพาน Homogeneous Belt ที่ใช้เฟืองขับ (Positive Drive)


Flat Homogeneous Belt ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดทาน(Friction Drive)


2.สายพาน Homogeneous Belt ที่ขับเคลื่อนด้วยเฟือง(Sprocket) เรียกว่าการขับเคลื่อนด้วยระบบโพซิทีฟไดร์ฟ (Positive Drive)สายพานจะมีความตึงน้อยมากหรือไม่มีความตึงเลย ออกแบบมาเพื่อทดแทนสายพานแบบ Modular belt (ที่ผิวมีรอยต่อยังไม่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความสะอาดสุดๆ) มีทั้งแบบไม่มีผ้าใบและมีผ้าใบเสริม คอนเวเยอร์ไกด์ขอแบ่งระบบขับแบบเฟืองให้ย่อยลงไปอีกเป็น 3 ระดับคือ

2.1 Positive Drive การขับโดยใช้เฟืองขับที่ร่องใต้ท้องสายพานที่ตำแหน่งไหนก็ได้ เป็นสายพานที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะระบบการขับเคลื่อนโดยเฟืองสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการ สลิป(Slip) ที่เป็นปัญหาของสายพาน PVC แบบเรียบได้ แต่สายพานยังสามารถสไลด์(Slide)ได้ หากมีแรงกระทำ(Load)ด้านข้าง(Lateral) เช่น กรณีการ Load สินค้าในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน แต่ปัญหาของการ Slide สามารถออกแบบให้มี Side Guard ต้านไว้ แม้ว่าสายพานจะเสียดสีกับโครงสร้างแต่เนื้อสายพานก็แข็งแรงพอที่จะไม่แตกหักออกง่ายๆ


ขับเคลื่อนด้วยเฟือง(Sprocket) ระบบโพซิทีฟไดร์ฟ (Positive Drive)


2.2 Positive Lug Drive การขับโดยใช้เฟืองขับที่ปุ่ม(Lug) ที่ถูกกำหนดตำแหน่งไว้แล้วที่ท้องสายพาน สายพานแบบนี้มี Alignment ได้แม่นยำกว่าสายพานใน Positive Drive ข้อ 2.1 เพราะตัว Sprocket จะบังคับให้ปุ่มของสายพานไม่ให้เคลื่อนที่ออกด้านข้าง(Lateral Movement)ได้ อีกทั้งยังสามารถออกแบบไกด์เป็นตัวรองรับ(Carry Support)บังคับไม่ให้ปุ่มเคลื่อนที่ด้านข้าง(Lateral Movement)ได้ ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหาการสไลด์(Slide)ด้านข้างจากการ Load สินค้าลงในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานได้


ขับเคลื่อนด้วยเฟือง(Sprocket)ล็อคตำแหน่ง ระบบ Positive Lug Drive


2.3 Positive Center Drive ใช้เฟืองขับ ณ.ตำแหน่งร่องกลาง(Center)ท้องสายพาน ลักษณะทำงานคล้ายกับสายพานไทม์มิ่ง (Timing Belt) สามารถกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของสายพานได้อย่างแม่นยำและมี Alignment ที่ดีเยี่ยม สายพานประเภทนี้สามารถทำเป็นสาพานแอ่ง(Trough)ได้ เพราะปีกทั้ง2 ข้างขึ้นเป็นแอ่ง(Trough)ได้ ดังนั้นจึงสามารถเพิ่ม Capacity และป้องกันสินค้าตกจากสายพานได้


ขับเคลื่อนด้วยเฟือง(Sprocket)ตรงกลางสายพานระบบ Positive Center DriveTrough Belt ปีกทั้ง2 ข้างยกขึ้นเป็นแอ่ง(Trough)ได้


2.เลือกตามคุณสมบัติและการใช้งานของ Homogeneous Conveyor Belt

สายพานประเภทนี้ Homogeneous Belt มีต้นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาและยุโรป เนื่องจากมีหลายบริษัทเป็นผู้ผลิต แต่ละบริษัทพยายามตั้งชื่อที่มันดูแล้วเท่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้นในบทความของเราจะแบ่งปันความรู้ล้วน ๆ จึงละเว้นไม่กล่าวถึงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่ขอให้ผู้อ่านเข้าใจว่าถ้าเรียกชื่อตามข้างล่างนี้ก็ถือว่าเป็นสายพานชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน คือ มี FDA กันน้ำมัน กันเชื้อรา กันสารเคมี สามารถใช้ร่วมกับระบบที่มี Metal Detector ได้ ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำสายพานหลักๆคือ TPU Standard และ TPU-Polyester (Anti-Hydrolysis/Anti-Microbial-กันเชื้อรา) ส่วนชื่อเรียกสายพานมีมากมายและจะมีเพิ่มขึ้นทุกวันตามผู้ผลิตรายใหม่ๆที่เข้าตลาดและจะตั้งขึ้นมาเอง เช่น Homogeneous belt, Positive Derive Belt, Extrude PU Belt ,Monolithic Belt, Super belt, Hygiene belt


ตัวอย่างชื่อเรียกสายพาน Homogeneous Belt ตามผู้ผลิตแต่ละรายที่ตั้งขึ้นมาเองตัวอย่างคุณสมบัติ Product Line ของผู้ผลิตรายหนึ่งตัวอย่างคุณสมบัติของวัสดุ Homogeneous Belt ของผู้ผลิตรายหนึ่งตัวอย่างการใช้งานจริงสายพานวิ่งในแนวราบตัวอย่างการใช้งานจริงสายพานวิ่งในแนวเอียง(Incline)


3.ข้อได้เปรียบของ Homogeneous Conveyor Belt

สายพานใน Generation ที่ 3 (Homogeneous Belt, Positive Derive Belt) ได้เอาข้อดีของสายพาน Generationที่ 1 (PVC/PUผิวเรียบทำความสะอากง่าย) และ Generationที่ 2 (Modular belt ใช้เฟืองขับสายพานไม่ Slip) มาประยุกต์ใช้งานทำให้สายพาน Generation ที่ 3 เป็นที่นิยมใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความสะอาดสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์การลำเลียงได้หลากหลาย เช่น หากต้องการใช้งานที่มีแรงดึงสูงก็สามารถเลือกใช้สายพานที่มีชั้นผ้าใบเสริมใบด้วยก็ได้ หรือต้องการใช้งานในทางเอียง (Incline)ก็สามารถติด บั๊ง (Cleat) หรือติด Sidewall ได้


ตัวอย่างตารางแสดงข้อได้เปรียบของ Homogeneous Conveyor Belt


4.จะสั่งซื้อ Homogeneous Conveyor Belt ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง


จะสั่งซื้อ Homogeneous Conveyor Belt ต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง


คราวนี้ก็มาถึงประเด็นที่ผู้อ่านจะต้องสั่งซื้อสายพานประเภท Homogeneous Belt จะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้เข้าใจง่ายในการสั่งซื้อ คอนเวเยอร์ไกด์ ขอแบ่งสายพานออกเป็น 2 แบบ คือประเภทสายพานเรียบ(Flat belt) และประเภทสายพานติดบั๊ง(Cleat belt) หรือติด Sidewall

4.1.สายพานเรียบ(Flat belt) สิ่งที่ผู้สั่งซื้อจะต้องรู้และแจ้งผู้ขายคือ

1.หน้ากว้าง-ความยาวของสายพานที่ต้องการ หน้ากว้างก็ตรงไปตรงมา ถ้าเอาไปเปลี่ยนสายพานเส้นเดิมก็สามารถวัดระยะจากของเดิมได้ที่หน้างานเลย หรือถ้าออกแบบใหม่ก็สามารถสั่งสายพานให้มีหน้ากว้างตามขนาดที่ออกแบบได้ทันที หากต้องการผิวหน้าของสายพานเป็นแบบเรียบ(Flat)หรือแบบแพทเทิร์น มีลาย (Pattern) แบบไหน ก็แจ้งผู้ขายไปได้


ผิวหน้าสายพานแบบแพทเทิร์น (Pattern)ลายเม็ดข้าวและDiamond


2.ความยาว เมื่อวัดความยาวโดยประมาณแล้วจากของเดิมหรือจากการออกแบบแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือสายพานต้องมีระยะหย่อน จึงต้องเผื่อความยาวสำหรับระยะปรับความตึง(Take Up) หรือไม่ หรือจะเผื่อระยะตกท้องช้าง (Catenary Sag)แค่ไหน ซึ่งต้องดูจาก Conveyor Lay Out ที่ออกแบบไว้ว่าต้องเผื่อระยะแค่ไหนอย่างไรเพิ่มเข้าเป็นความยาวที่จะสั่งซื้อด้วยตัวอย่าง Conveyor Lay Out ของสายพานบางประเภทสำหรับคำนวนความยาว


นอกจากนี้ต้องแจ้งรูปแบบการต่อสายพานให้ผู้ขายทราบด้วยเพราะจะมีผลกระทบกับการเตรียมงานต่อประกอบสายพานเข้าไลน์ Conveyor และงานประกอบอุปกรณ์ที่หน้างาน กล่าวคือ การเลือกวิธีต่อกลม(Endless)โดยต่อร้อน หรือต่อกิ๊ป (Mechanical Fastener) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้งานตามสภาพหน้างาน เช่น ข้อดี การ ต่อกิ๊ป คือช่างที่โรงงานสามารถต่อเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรช่วย เมื่อสายพานส่งถึงหน้างาน ช่างนำปลายสายพาน 2 ข้างมาชนกัน ใช้แท่ง (Rod)โลหะหรือพลาสติ(ที่ผู้ขายต้องให้มาด้วยกับสายพาน)เสียบเข้าทะลุปลายสายพานใช้งานได้ทันที ข้อเสียคือรอยต่อไม่เรียบอาจจะสะดุดตอนใช้งาน และรอยต่อมีรูทำให้การทำความสะอาดได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับการต่อแบบร้อนจากโรงงาน ส่วนการต่อกลม(Endless)แบบร้อนจากโรงงาน สายพานจะมีความแข็งแรงดีที่สุด สะอาดที่สุด สายพานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำความสะอาดง่าย แต่จะมีความยุ่งยากตอนประกอบสายพานเข้าไลน์ Conveyor ที่ต้องรื้ออุปกรณ์ออกจากไลน์ Conveyor ก่อนนำสายพานประกอบกลับเข้าไลน์ Conveyor อีกครั้งหนึ่ง ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาเอาเองว่า จะสั่งต่อแบบไหนถึงจะสะดวกและเหมาะสมกับงานตัวเองมากที่สุด


ตัวอย่างการต่อสายพาน รูปบนเตรียมงานก่อนต่อกลมจากโรงงานรูปล่าง 2 รูป ต่อกิ๊ป


3.ติดไกด์ (Guide/Profile) เพื่อสู้กับปัญหาสายพาน Slide หากต้องการติดไกด์(Guide) ก็ต้องแจ้งสเปคขนาดของไกด์(Guide/Profile) ตำแหน่งและระยะแน่นอน ดีที่สุดคือส่ง Drawing ให้ผู้ขายทราบด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้น

4 เสริมผ้าใบ-ไม่เสริมผ้าใบ อันสุดท้ายแถมมานิดนึง ถ้าหากว่าต้องการสายพานแรงดึงสูงมาก ก็ต้องบอกผู้ขายด้วยว่าต้องการชนิดเสริมผ้าใบ ตรวจสอบแรงดึงของสายพานที่รับได้กับแรงดึงที่ออกแบบไว้ว่าสามารถรับแรงดึงได้หรือไม่


สายพานเสริมผ้าใบ(Aramid)ที่เห็นเป็นจุดในเนื้อสายพาน


4.2 สายพานบั๊ง (Cleat) และติด Sidewall สิ่งที่ผู้สั่งซื้อจะต้องรู้คือ

ประเด็นของ หน้ากว้าง-ความยาว ต่อกลม-ตัดยาว เสริมผ้าใบ-ไม่เสริมผ้าใบ จะเหมือนกับการเลือกหรือการสั่งในสายพานเรียบข้อ 4.1 แต่สิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มขึ้นมาสำหรับ Conveyor ที่ใช้ในแนวเอียง(Incline) ซึ่งมักจะติดบั๊ง(Cleat ) ก็คือจะต้องระบุสเปค ขนาด(Size) รูปร่าง(Shape) ความหนา ความสูง ระยะห่างระหว่างบั๊ง ตลอดจนถ้าจะติด Sidewall ต้องแจ้งสเปคของ Sidewall เช่น ความสูงและระยะห่างจากขอบสายพานที่ต้องการ ระยะพวกนี้จำเป็นต้องแจ้งผู้ขายด้วย ซึ่งสามารถหาข้อมูลเหล่านี้จากเดต้าชีท(Data Sheet)หรือสอบถามกับผู้ขายได้


ตัวอย่างสเปคของ Guide / บั๊ง (Cleat) และ Sidewallตัวอย่างรูปร่างของ Guide / บั๊ง (Cleat) ประเภทหนึ่งตัวอย่างต้องแจ้งระยะขนาดรูปร่างของ บั๊ง (Cleat) ประเภทหนึ่งVisitors: 58,005