Back Stop


สั่งซื้อ Back Stop ต้องทราบรุ่น(Type)ที่เหมาะสมกับการใช้งานกับระบบ Conveyor ของเรา การเลือกรุ่นต้องทราบแรงบิด(Torque) ของระบบ ซึ่งสามารถคำนวนได้ตามรายละเอียดข้างล่าง เมื่อทราบรุ่นแล้ว ต้องแจ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาขับ(Drive Shaft) เพื่อเลือกรู(Bore) Back Stop ให้เข้าได้กับเพลาขับด้วย ดูวิธีติดตั้งที่ถูกต้องตามรูปที่ให้มาด้วย เลือกรุ่นไม่ได้ ไม่แน่ใจ ดูแล้วไม่เข้าใจ "โทรฯหาเราดีกว่า" 02-992-1025 / 090-9076077 / 065-2082112


Visitors: 54,459