ระบบคัดแยกสินค้า Sorting System คืออะไร

Sorter ระบบคัดแยกสินค้า (Material Sortation System) คืออะไร

1.ระบบคัดแยกสินค้า(Sorting System)คืออะไร

Sorter System คือระบคัดแยกสินค้า(Package,Bag,Goods, Luggage, Mail, etc.) ที่ทำงานแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าทั้งหมดจะถูกรวบรวมและนำเข้าระบบเพื่อคัดแยก โดยสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกระบุ (Identified)สถานีปลายทางที่ต้องขนถ่ายลง(Take away Destination)ล่วงหน้าไว้แล้ว ระบบจะแจกจ่าย(Distribute)สินค้าไปถ่ายลง(Unload)ยังสถานีปลายทางตามที่ถูกระบุไว้ ซึ่งSorter จะเป็นระบบย่อยของ Picking and / Assorting System สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP,WMS หรือ SAP ได้


2.ระบบคัดแยกสินค้า(Sorting System)ทำงานอย่างไร


Operation Flow Chart of Sorting systemหลักการของระบบคัดแยกโดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ระบบดังนี้

1) Merge Subsystem

2) Induction Subsystem

3) Sort Subsystem

4) Post Sort หรือ Takeaway Subsystem

ขบวนการการทำงานเริ่มขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า สินค้า(กล่องสินค้า) จะถูกส่งมาจากโรงงานมาที่จุดเก็บรวบรวมสินค้า (Storage) จากนั้นจะถูกหยิบ(Pick)ออกมาจากจุดเก็บรวบรวม เพื่อระบุ(Identified)ที่อยู่และจุดหมายปลายทางของลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนั้น กล่องสินค้าจะถูกรวบรวม(Accumulation /Consolidation) จาก Merge Subsystem Conveyor (มาจากหลาย Conveyor Lines ก็ได้) มาจัดระยะห่าง (Gap Pitch)ระหว่างกล่องสินค้าให้เหมาะสม เพื่อนำ (Induction)กล่องสินค้าเข้าลำเลียงสู่ Main Merge Conveyor อย่างเป็นระเบียบไม่ให้กล่องสินค้าชนกัน เมื่อกล่องสินค้ามารวมกัน(Merge) ใน Main Merge Conveyor แล้ว กล่องสินค้าจะถูกจัดระยะห่าง(Gap Pitch)ให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าเครื่องอ่านโค้ด(Scanner) ที่ส่งผลการอ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ กล่องสินค้าจะวิ่งไปตาม Conveyor จากนั้นจะถูกคัดแยก(Sort) แจกจ่าย(Distribute) ถ่ายลง(Unload)ยังสถานีปลายทาง(Takeaway System)ตามคำสั่งที่ส่งมาจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อขนส่งสู่จุดหมายปลายทางต่อไป


3.ประโยชน์(Benefits)ของระบบคัดแยกสินค้า(Sorting System)

ประโยชน์ โดยตรงคือปริมาณงาน (Throughput) เพิ่มมากขึ้นขณะที่ใช้แรงงานคนน้อยลง นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมยังเห็นได้ชัดเจนดังนี้

• การบริการลูกค้าที่ดี เร็วขึ้น

• การจัดการพื้นทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและการผลิต

• การควบคุมและจัดการระบบ inventory ที่ดีขึ้น

- ปรับปรุงการหมุนเวียนสต็อกดีขึ้น

- เก็บระดับสต็อกที่ต่ำกว่าเดิม

- ป้องกันสินค้าการหมดจากสต็อก

• ลดต้นทุนการดําเนินงาน

• เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

• ลดการสูญเสียจากสินค้าเสียหาย

• เพิ่มความแม่นยําของการส่ง shipment ดี ขึ้น


4.พิจารณาเลือกระบบคัดแยกสินค้า(Sorting System)ได้อย่างไร?

ความสามารถในการคัดแยกสินค้าแบบ Manual ของคนมากที่สุดไม่เกิน 25 กล่อง/นาที หรือถ้าเป็นค่าเฉลี่ยก็ประมาณ 12 กล่อง/นาทีเท่านั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดแยกจาก Manual เป็นระบบคัดแยกแบบอัตโนมัติ ต้องใช้อุปกรณ์ในการลำเลียงหลายชนิด หลายประเภทและหลายเทคโนโลยี ที่มีราคาและความสามารถที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ว่าระบบคัดแยกประเภทไหนก็ได้จะเหมาะสมกับการคัดแยกสินค้าทุกชนิด ทุก ประเภท ดังนั้นก่อนที่จะเลือกระบบคัดแยกหรือเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ ลองคำถามต่อไปนี้ก่อน

1.จุดมุ่งหมายที่ต้องการแท้จริงคืออะไร

• การบริการลูกค้าที่ดี เร็วขึ้น

• ลดแรงงานคน

• เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ

• ต้องการเพิ่มปริมาณสินค้า

• การลดพื้นที่การทำงานของระบบ

2.ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ เช่น น้ำหนัก รูปร่าง ขนาด ลักษณะหีบ ห่อ ลักษณะพื้นผิว(แข็ง-นุ่ม) มีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวหรือหลายชนิด ลักษณะผลิตภัณฑ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการเลือก การออกแบบและการทำงานของระบบคัดแยก

3. อัตราการขนถ่ายสูงสุด (Peak Rate) ที่ต้องการ

4.คาดว่าจะมีการเติบโตในระยะสั้นหรือระยะยาว มีการขยายปริมาณการขนถ่ายในอนาคตหรือไม่ ซึ่งจะต้องคํานึงถึงต้องเพิ่มจุด Receiving อีกกี่แห่ง

2.งบประมาณที่ใช้ในโครงการราคาเท่าไหร่?

ราคาของระบบ Sorter System ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้

1.The length and size of the system: ความยาวและขนาดของระบบ : ยิ่ง Sorter System มีความยาวและขนาดที่ใหญ่โตมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นเท่านั้น เพราะต้นทุนของ Equipmentและต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเพิ่มขึ้น

2.The type of sorter : ประเภทของ Sorter เครื่องคัดแยกประเภทต่างๆทํางานในรูปแบบและ เทคโนโลยีที่ต่างกัน ดังนั้นจึงมีระบบกลไกหรือส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ยิ่งระบบของซับซ้อนมากเท่าไหร่ราคาของระบบก็ยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้น

3.The number of Receiving Station : จํานวนสถานีต้นทาง-ปลายทางมากหรือน้อยเกี่ยวข้องกับต้นทุนวัสดุและต้นทุนทางวิศวกรรมที่ต้องซับซ้อนยิ่งขึ้น

4.Required Throughput : ปริมาณงานที่ต้องการ ระบบที่ต้องการ capacityสูงขึ้นต้องใช้สายพานลําเลียงมากขึ้นเพื่อ จัดระยะห่าง(จัด Pitch) ของผลิตภัณฑ์และต้องเพิ่มระบบ Induction ให้เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดช่องว่างระหว่างกล่องอีกด้วย


5.ระบบคัดแยกสินค้า(Sorting System) ในศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)


ตัวอย่างของ layout ระบบในศูนย์กระจายสินค้า1500 kinds of HONGSBELT products solutions can be provided for our customers.
ต้องการ Sorter System ติดต่อ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด ได้


การคัดแยกสินค้า (Product) ในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ในธุรกิจ e-commerce เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย เป็นระบบที่ต้องอาศัย Sorter เป็นตัวทำงานคัดแยกและกระจายสินค้า Sorter มีด้วยกันหลายแบบเริ่มตั้งแต่แบบง่ายๆ(Simple)แค่เป็นตัวผลัก(Pusher) และเป็นตัวปัด(Paddle deflector) แค่นั้นSorter แบบง่ายๆ(Simple)เช่น ตัวปัด(Paddle deflector)


หรือจะเอาประเภทที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน(Complicated) ซึ่งมีตั้งแต่ Cross belt , Trill Tray ซึ่งเป็นระบบ Automatic ทั้งสิ้น ระบบการทำงานของ Sorter จะลดแรงงานคนในการเตรียมการ บรรจุ (packaging) จัดเรียงพาเลท (palletization)การขนส่ง(Shipping) และการดำเนินการด้านอื่นที่มีขบวนการทำงานที่ต่อเนื่องกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ(Efficiency) ตลอดจนเพิ่ม Capacity ) และเพิ่มอัตราผลตอบแทนขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการดำเนินงาน สุดท้ายผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกไปสู่ลูกค้าที่สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และเวลาส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมระบบคัดแยก(Sorting System) ในศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่ ( Modern Warehouse )


มีหลายทางเลือกเครื่องมือที่สามารถจัดการคัดแยก(Sorting) สินค้าแบบอัตโนมัติในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ตั้งแต่ระดับพื้นฐานง่ายๆ เช่นมีแค่เป็นตัวผลัก(Pusher) และเป็นตัวปัด(Paddle deflector)ที่มี Capacity น้อยกว่า 30 รายการ(Item)ต่อนาที ไปจนถึงอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง ซึ่งจัดการได้มากถึง 450 รายการต่อนาที

Sorter แบบใดที่เหมาะกับคุณ? “ Sorterแต่ละประเภทจะเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะไม่ใช่ Sorter ประเภทอะไรก็ได้ที่จะเหมาะสมกับสินค้าทุกประเภท” แต่ระบบการคัดแยก(Sorting System) ส่วนใหญ่สามารถ Handle ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด หลายรูปแบบ เช่น ขนาดน้ำหนัก ความสมดุล หรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

การพิจารณาเลือกโซลูชัน Sorter ที่เหมาะสมต้องพิจารณา Main Factors ที่เกี่ยวข้องกับ รูปร่างขนาด(Geometry)น้ำหนัก(Weight)และลักษณะพื้นผิว(Rigid-Soft)ลักษณะหีบห่อ(Bag-Carton-Envelop)ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังคัดแยก(Sorting) และความเร็ว(Speed) ที่คุณต้องการ เนื่องจากระบบนี้ยังเป็นระบบใหม่สำหรับประเทศไทย บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด อยากจะขอเสริมอีกนิดว่า เราควรพิจารณาด้านการ Operation และการ Maintenance ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกด้วย เพราะหากเราเลือกระบบ Sorter ที่มีความสลับซับซ้อนมากและเทคโนโลยีสูง เมื่อผ่านระยะ 1 ปีที่รับประกันไปแล้ว หน้าที่ของเจ้าของงานก็คือจะต้องบำรุงรักษาระบบเอง ซึ่งมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือข้อที่ 1 จ้างบริษัทที่ติดตั้งระบบเครื่องจักรเป็นผู้บำรุงรักษาให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะมีราคาสูง หรือ 2 สร้างทีมงานเพื่อบำรุงรักษาเอง จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่ก็จะมีข้อยุ่งยาก หากพนักงานที่มีความชำนาญลาออกและต้องสร้างคนใหม่ทดแทน ดังนั้นบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด ขอแนะนำว่าให้เลือกใช้ระบบ Sorter ที่เราสามารถสร้างบุคลากรบำรุงรักษาเองได้ง่ายๆขณะเดียวกันระบบก็ตอบสนองความสามารถหรือ Capacity ในการทำงานได้ด้วย

ตอนต่อไปจะนำเสนอรายละเอียด Sorter แต่ละประเภท อย่ากระพริบตาครับ


Visitors: 18,426