ไปดูหน้างาน


ดูหน้างานแนะนำแก้ไขปัญหา แจ้งจุดประสงค์ให้เราทราบ ชัดเจน ตรงไป ตรงมา เราจะพยายามตอบสนองให้เท่าที่ทรัพยากรของเราและเราทำได้


Visitors: 43,624